Çin'in piyasa ekonomisi statüsü

Çin'in piyasa ekonomisi statüsü

Çin, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü anti-damping Soruşturmalarında piyasa ekonomisi olmadığı kabulüyle üçüncü ülkeleri (surrogate country) temel almasının yanlış olduğunu gittikçe artan bir şekilde her platformda gündeme getiriyor. Örneğin, AB 1998 yılında Çin renkli televizyonları için yürüttüğü Soruşturmada Singapur'u, ABD ise 2004 yılındaki yine aynı ürün için olan Soruşturmasında Hindistan'ı temel almıştı. Bu şekilde yapılan Soruşturmaların gerçeklikten uzak ve kendi aleyhine sonuçlar doğurduğunu belirten Çin durumun kendisi lehine değiştirilmesini talep ediyor.

Piyasa ekonomisi olarak kabul edilmeyişinin hiç bir objektif kabule uymadığını ve bu esasa dayalı yaklaşımın hemen terk edilmesi gerektiğini öne süren Çin, Dünya Ticaret Örgütü katılım protokolünün 15 nci maddesinin açık olduğu ve AB de dahil olmak üzere ilgili tüm DTÖ üyesi ülkelerin bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade ediyor.

AB ve ABD başta olmak üzere birçok ülke ve ülke grubu ise piyasa ekonomisi statüsüne geçişin Çin'in iddia ettiği gibi otomatik bir süreç olmadığını, piyasalarındaki fiyat oluşumlarının incelenerek Çin ekonomisinin statüsüne karar verilmesi gerektiğini savunuyor.

Çin'e piyasa ekonomisi statüsünün tanınması hem geçmişte yürütülmüş hem de hali hazırda devam eden Soruşturmalarda önemli sonuçlar doğuracağından özellikle Avrupa Birliği'ndeki üreticiler kararlı ve organize bir şekilde Çin'e bu statünün verilmemesi yönündeki lobi faaliyetlerine devam ediyor.

Bu makalenin uzunluğu 189 kelimedir.