Dağıtılmamış Tarife Kontenjanları İçin Dağıtım Usulü İlan Edildi

Dağıtılmamış Tarife Kontenjanları İçin Dağıtım Usulü İlan Edildi

3 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile bazı sanayi ürünleri için açılmış tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonrasında artakalan kontenjanların ne şekilde dağıtılacağı belirlendi.

Bu şekildeki dağıtıma konu olacak ürünler daha çok sanayide ara malı olarak kullanılıyor ve 2811.19.80.90.19, 2903.22, 2915.21, 3804.00, 3806.10, 3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00, 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 GTP'lerinde sınıflandırılıyor.

Yeni düzenlemeye göre bu ürünleri üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin taleplerine öncelik verilecek ve bu vasıftaki talepler arta kalan kontenjandan az olduğu sürece tam olarak karşılanacak.

Aksi halde Ticaret Bakanlığı geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçını dikkate alarak karar verebilecek.

Bu makalenin uzunluğu 120 kelimedir.