Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Ek Süre Başvurusu Yapabilme İmkanı Tanındı

Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Ek Süre Başvurusu Yapabilme İmkanı Tanındı

22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile süresi içinde taahhütlerini yerine getirmeyen yükümlülere ilave süre uzatımı için başvuru yapabilme imkanı tanındı.

Başvuru imkanından hem dahilde işleme izin belgesi hem de dahilde işleme izni sahipleri yararlanabilecek.

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış veya müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahiplerinin ek süre alabilmek için 3 ay içerisinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.

Yapılan değerlendirme sonucunda müracaatı uygun bulunan yükümlülere belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilebilecek.

Bahsedilen şartları taşıyan Firmalarımızın hak kaybı yaşamaması ve tanınan bu avantajdan faydalanabilmesi için konuyu yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 106 kelimedir.