Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle dahilde işleme rejimi kapsamında bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranındaki azami oran yüzde 80 olarak belirlendi ve bu sınıra kadar olan miktarın belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı’na yetki verildi. Ancak söz konusu oran, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde azami yüzde 100 olarak tespit edilebilecek.

Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı belirlenen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili olacak.

Yapılan bu değişiklikler 29 Mayıs 2020 tarihinden sonra düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri için uygulanacak. Bu makalenin uzunluğu 90 kelimedir.