Dahilde İşleme Rejimindeki Değişiklik Un Sanayicilerini Olumsuz Etkiliyor

Dahilde İşleme Rejimindeki Değişiklik Un Sanayicilerini Olumsuz Etkiliyor

Dahili un fiyatlarını istikrara kavuşturmak için Ticaret Bakanlığı'nca geçtiğimiz yılın Eylül ayında dahilde işleme rejiminde yapılan uygulama değişikliği un sanayicilerini olumsuz etkiliyor.

Un ihracatında yoğun olarak kullanılan dahilde işleme rejiminde yapılan değişiklikle un sanayicilerinin yerli buğday kullanımı yasaklanarak sadece ithal buğdayın kullanılması kararlaştırılmıştı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından 16 Şubat 2019 tarihli Raporda bu durum dünya un sektörü açısından önemli bir gelişme olarak ele alındı. USDA değerlendirmesinde yeni düzenlemenin özellikle üretimlerinde yerli buğday kullanan güneydoğudaki un sanayicilerini etkilediği ve yeni sisteme adapte olmaya çalışan ihracatçıların özellikle iki ay büyük finansman sorunları yaşadığı belirtildi.

2018'in son çeyreğindeki satışların bu ihracatçıların sıkıntılarını bir miktar azalttığı ancak bu firmaların özellikle nakit akışını sağlama konusunda sorunlarının olduğu ifade edildi. Yapılan değerlendirmede ayrıca yeni sisteme bağlı olarak Türkiye'nin buğday ithalatının da artış eğilimine girdiği ifade edildi.

Türkiye son 6 yıldır un ihracatında dünya birincisi konumunda bulunurken Irak, Suriye ve Angola en önemli üç ihraç pazarını oluşturuyor. Durum buğdayı ithalatında ise Türkiye'nin ana tedarikçilerini sırasıyla Rusya, Ukrayna ve Kazakistan oluşturuyor.

Kaynak: WorldGrain

Bu makalenin uzunluğu 162 kelimedir.