Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile V transmisyon kolonları; demir-çelikten boru ve profiller; kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlalarındaki mevcut damping önlemlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek üzere nihai gözden geçirmesi soruşturmaları açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Soruşturmalara müdahil olmak isteyen ithalatçı, üretici veya diğer ilgili tarafların Tebliğlerde belirtilen soru formlarını doldurarak 37 gün içinde sürece müdahil olmaları gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 61 kelimedir.