Dampingli Ürünlerdeki İthalatçı Beyanı Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Dampingli Ürünlerdeki İthalatçı Beyanı Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Bilindiği üzere 6 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/4 sayılı Tebliğ ile damping önlemine tabi bazı ürünlerin ithalinde İthalatçı Beyanı aranmaktaydı.

Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında söz konusu “İthalatçı Beyanı”nın yeminli mali müşavir onaylı bir çıktısı, ilgili üretici ihracatçı firma tarafından onaylanmış, ıslak imzalı “Üretici-İhracatçı Beyanı” ile menşei konusunda ciddi şüphe bulunması nedeniyle, A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmiş olsa dahi eşyanın menşeini tevsik eden belgenin ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmekteydi.

Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucattan çakmaklara kadar birçok farklı ürün grubunda uygulanan bu düzenleme 24 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldı. 

Bu makalenin uzunluğu 95 kelimedir.