Danıştay, ABD Menşeli Kraftlayner Kağıt İthalatındaki Damping Önlemini İptal Etti

Danıştay, ABD Menşeli Kraftlayner Kağıt İthalatındaki Damping Önlemini İptal Etti

Danıştay, halihazırda Amerika Birleşik Devletleri menşeli "kraftlayner kağıt" ithalatında uygulanmakta olan damping önlemini iptal etti.

14/07/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan “beyazlatılmamış kraftlayner kağıt”ların ABD menşeli olanlarına dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuş, önlem seviyeleri 7/3/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile değiştirilmişti.

Danıştay 7’nci Dairesi bu Tebliğlerle ilgili olarak açılan davalarda Tebliğlerin hukuka uyarlılığının bulunmadığına karar vererek, ana Tebliğin iptaline hükmetti. Ticaret Bakanlığı tüm gümrük idarelerine iletilen yazısında söz konusu Kararı temyize götüreceğini ifade etmesine karşın bu aşamada Mahkeme Kararının yerine getirilmesini talimatlandırdı.

Yeni bir Mahkeme Kararına kadar Tebliğ hükümsüz kaldığından, söz konusu ürünlerde dampinge karşı kesin önlem tahsil edilemeyecek.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.