Demir-Çelik İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

Demir-Çelik İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

Ülkemiz tarafından belirli demir-çelik ürünleri ithalatına yönelik olarak 27 Nisan 2018 tarihinde bir korunma önlemleri soruşturması açılmış ve 20 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile soruşturma konusu ürünler için 200 gün süre ile geçici önlem alınması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yassı mamuller, uzun mamüller (çubuklar, teller ve profiller), boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri başlıklı 5 ana kategoride 21 gümrük pozisyonu için yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

DTÖ yükümlülükleri çerçevesinde bu ürün grupları için değişen miktarlarda tarife kontenjanı açılması da aynı kararla hükme bağlanmıştır. 200 gün süre ile uygulanacak geçici ek mali mükellefiyet, Soruşturma sonucunda kalıcı hale getirilebileceği gibi yürürlükten kaldırılması da söz konusu olabilecektir.

İlgili mevzuata göre bugünkü Kararla açılan tarife kontenjanlarının dağıtım usulleri konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından bir Tebliğ yayımlanacaktır.

Bu makalenin uzunluğu 139 kelimedir.