Demir-Çelik İthalatına Geçici Korunma Önlemi

Demir-Çelik İthalatına Geçici Korunma Önlemi

Ülkemiz tarafından belirli demir-çelik ürünleri ithalatına yönelik olarak 27 Nisan 2018 tarihinde bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştır. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile soruşturma konusu ürünler için 200 gün süre ile geçici önlem alınması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulması kararı alınmıştır.

Buna göre yassı mamuller, uzun mamüller (çubuklar, teller ve profiller), boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri başlıklı 5 ana kategoride 21 gümrük pozisyonu için yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması teklif edilmektedir.

DTÖ yükümlülükleri çerçevesinde bu ürün grupları için değişen miktarlarda tarife kontenjanı da açılması da aynı kararla Cumhurbaşkanlığı kararına sunulmaktadır.

Bu makalenin uzunluğu 98 kelimedir.