Demir-Çelik Ürünleri Geçici Korunma Önlemi Kapsamında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Demir-Çelik Ürünleri Geçici Korunma Önlemi Kapsamında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Ülkemiz tarafından belirli demir-çelik ürünleri ithalatına yönelik olarak 27 Nisan 2018 tarihinde bir korunma önlemleri soruşturması açılmış ve 2 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Soruşturma kapsamı ürünler için 200 gün süreyle yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren yassı mamuller, uzun mamüller (çubuklar, teller ve profiller), boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri başlıklı 5 ana kategoride 21 gümrük pozisyonu için yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmaktadır.

Geçici mahiyetteki bu önlem Soruşturma sonuçlanıncaya kadar ithal aşamasında teminata bağlanacaktır. Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde ise teminata bağlanan bu tutarlar Hazineye irat kaydedilecektir.

Diğer taraftan, bu ürün grupları için değişen miktarlarda ve ek mali yükümlülükten muaf ithalata imkan veren tarife kontenjanları da açılmıştır.

Açılan Genel Tarife Kontenjanı Yassı Mamuller için 3.117.670, Uzun Mamuller için 558.534, Boru ve İçi Boş Profiller için 273.901,Paslanmaz Çelikler için 139.934 ve Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri için 27.044 ton olarak belirlenmiştir.

Bunun dışında belirli ülkeler menşeli ürünler için belirlenen ayrıca 518.803 tonluk ayrı bir kontenjan bulunmaktadır.

Belirlenen bu kontenjanlar 16 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.

Bu makalenin uzunluğu 193 kelimedir.