Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Yürütülen Korunma Önlemleri Soruşturması Tamamlandı

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Yürütülen Korunma Önlemleri Soruşturması Tamamlandı

Yassı Mamuller, Çubuklar, Teller ve Profiller, Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri, Boru ve İçi Boş Profiller ile Paslanmaz Çelikleri kapsayan bazı demir-çelik ürünleri ithalatında 27 Nisan 2018 tarihinde başlatılan korunma önlemleri soruşturması önlemsiz kapatıldı.

Soruşturma, dünya genelinde demir-çelik sektöründeki korumacı eğilimler, başta ABD tarafından çelik ithalatında uygulamaya konulan ek vergiler ve Avrupa Birliği’nin bazı demir-çelik ürünlerinde korunma önlemi soruşturması sonrasında uygulamaya başladığı geçici korunma önlemleri gerekçe gösterilerek Bakanlıkça re’sen açılmıştı.

Süreç içinde 17 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak ve 200 gün süreyle yürürlükte kalmak üzere yüzde 25 oranında geçici önlem alınmasına, bazı ülkelere ürün bazında belirlenmiş farklı miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına ve normalde 9 ayda tamamlanması gereken Soruşturmanın 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın önlemsiz kapatılması ile birlikte teminata bağlanan geçici korunma önlemi gümrük idarelerince ilgililerine iade edilecek.

Bu makalenin uzunluğu 128 kelimedir.