Demir-Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri Soruşturması Uzatıldı

Demir-Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri Soruşturması Uzatıldı

Bilindiği gibi 27 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile bazı demir-çelik ürünlerinin ithalatına karşı Ticaret Bakanlığınca bir korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.

İlgili mevzuata göre korunma önlemleri soruşturmalarının 9 ay içinde tamamlanması esas olup Bakanlığın bir defaya mahsus 6 ay ek süre kullanma imkanı bulunmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlık 28 Aralık 2018 tarihli duyurusu ile demir-çelik korunma önlemleri soruşturmasının süresini 6 ay daha uzatmıştır.

Sektör tarafından söz konusu Soruşturmaya yoğun ilgi gösterilmekte olduğu; özellikle AB Türkiye delegasyonunun soruşturma açılmasının ön şartı olan ithalatta ani ve keskin yükseliş olması durumlarının Soruşturmada gözlenmediği yönünde ciddi itirazları olduğu görülmektedir.

İlgili tarafların bütününde benzer iddiaların sıklıkla ifade edildiği, soruşturmaya tabi birçok ürün grubunda Türkiye'de üretimin bulunmadığı, olası bir önlemin maliyetleri ve ithalat istatistiklerini artırmaktan öteye geçmeyeceği ifade edilmektedir.

Süre uzatma kararı sonrası Soruşturmanın 27 Temmuz 2019 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 137 kelimedir.