Devlet Destekleri Destek Yönetim Sisteminde Erteleme

Devlet Destekleri Destek Yönetim Sisteminde Erteleme

Bilindiği gibi, İhracatta devlet yardım ve desteklerinin elektronik ortamda daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Destek Yönetim Sistemi (DYS) devreye alınmıştı.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden yürütülmesi usulüne geçileceği bildirilmişti.

Ancak 31 Ağustos 2020 tarihinde yapılan yeni bir bildirimde bazı devlet desteği uygulamaları için DYS üzerinden işlem yapma zorunluluğuna erteleme getirildiği bildirildi.

  • Buna göre, mal ihracatına yönelik devlet destekleri ile ilgili teşvik başvuru işlemlerinin 30 Eylül 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılması,
  • Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30 Eylül 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da yapılabilmesi,
  • 31 Aralık 2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30 Eylül 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da yapılabilmesine karar verildi. 

Bu makalenin uzunluğu 154 kelimedir.