Devre Ayırıcılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Devre Ayırıcılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

19 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 8535.30.90.00.11 GTİP altında sınıflandırılan devre ayırıcılarının ithaline fiyat bazlı gözetim uygulaması getirildi. Söz konusu ürünlerin ithalinde brüt kilogram başına 7.5 dolar gözetim fiyatı belirlendi.

Bu eşik fiyatın altındaki ithalat talepleri için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden gözetim belgesi alınması gerekiyor.

Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyan ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde Gözetim Belgesi aranmıyor. Ancak bu şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin Gözetim Belgesini ibraz etmesi zorunlu tutuluyor.


Bu makalenin uzunluğu 101 kelimedir.