Diş Fırçaları İthalatına Korunma Önlemleri Uzatma Soruşturması Açıldı

Diş Fırçaları İthalatına Korunma Önlemleri Uzatma Soruşturması Açıldı

Banat Fırça ve Plastik A.Ş.,’nin diş fırçası ithalatında korunma önlemi alınması için yaptığı başvuru üzerine açılan soruşturma sonucunda söz konusu ürünün ithalatına 11 Eylül 2017 tarihinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük getirilmişti.

Alınan önlemin süresi dolmadan, yerli üreticiler korunma önleminin devamı konusunda yeni bir başvuruda bulundu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı 3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle mevcut önlemin devamına karar vermek üzere yeni bir Soruşturma açtı.

Soruşturmada ilgili taraf olmak isteyen firma ve sivil toplum örgütlerinin soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini 30 gün içinde Bakanlığa iletmesi gerekiyor. İlgili taraflar sözlü olarak dinlenme taleplerini de Bakanlığa iletebilecek ve uygun görülmesi halinde kamu dinleme toplantıları düzenlenebilecek.

Soruşturma kapsamında bulunan ve 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında halen adet başına 0.21 dolar ek mali yükümlülük uygulanıyor.Bu makalenin uzunluğu 130 kelimedir.