Diş Fırçası İthalatına Getirilen Korunma Önlemi Sonrası Tarife Kontenjanı Açıldı

Diş Fırçası İthalatına Getirilen Korunma Önlemi Sonrası Tarife Kontenjanı Açıldı

3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla diş fırçası ithalatındaki korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmişti. Mevcut korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanımına ilişkin usul ve esaslar 14 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 6 milyon 289 bin 963 olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı ise 2 milyon 96 bin 654'i geçemeyecek. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) elektronik imza ile yapılacak. Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bini geçemeyecek. İthal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek. Başvuru sahibi adına yeni bir lisans düzenlenebilmesi için en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanması şartı aranacak. Tebliğ, 3 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


Bu makalenin uzunluğu 177 kelimedir.