Diş Fırçası İthalatına Korunma Önlemi

Diş Fırçası İthalatına Korunma Önlemi

22 Nisan 2017 tarihinde açılan Korunma Önlemleri Soruşturması neticesinde diş fırçası ithalatına 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük getirildi.

Türkiye'deki diş fırçası üretiminin yüzde 97'sini gerçekleştiren Banat Fırça ve Plastik A.Ş., artan ithalattan zarar gördüğü gerekçesiyle diş fırçaları ithalatında korunma önlemi alınması için başvurmuştu.

Soruşturmayı yürüten Ekonomi Bakanlığı, 9603.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)” olarak sınıflandırılan eşya için ek mali mükellefiyet getirilmesi konusunda 28 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu'na öneride bulunmuştu.

Bakanlar Kurulu söz konusu öneride belirtildiği şekliyle diş fırçası ithalatına korunma önlemi alınmasına karar verdi.

Ek mali mükellefiyet ilk yıl için 0.23 $/Adet olarak uygulanacak. Ancak gelişme yolundaki 87 ülkeye yıllık 6.289.963 adetlik korunma önleminden muafiyet sağlayan tarife kontenjanı açıldı.

Bu makalenin uzunluğu 112 kelimedir.