Dış Ticarette Aranan Belgelerle İlgili Yürütülen Çalışma

Dış Ticarette Aranan Belgelerle İlgili Yürütülen Çalışma

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu, "Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı'' sonuç raporunda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek veya azaltılabilecek olanlarının TOBB koordinasyonunda özel sektör kurum/kuruluşları tarafından belirlenip Kurul'un bilgilendirilmesi yönünde karar almıştır.

Bu amaçla TOBB öncelikle dış ticarette kullanılan tüm belgelerin envanterinin çıkarılması devamında da gereksiz olanlarının kaldırılması için teklif çalışması koordine etmektedir.

Bu çalışmadan beklenen fayda sağlanabilirse hem ithalatçı hem de ihracatçılarımızın muhatap olduğu mükerrer ve/ya gereksiz belgelerin aranmasına son verilecek ve dolayısıyla maliyetlerde azalma sağlanabilecektir.

Bu açıdan, Firmalarımızın işlemlerinde en fazla karşılaştıkları; mükerrer veya gereksiz olduğunu düşündükleri belge talepleri konusundaki görüşlerini bildirmelerinde kendileri açısından büyük fayda görülmektedir. Söz konusu görüşlerin 9 Ağustos 2019 tarihine kadar TOBB’un (disticaret@tobb.org.tr) mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 123 kelimedir.