DTÖ ABD-Türkiye Çelik Borular Panel Raporunu Açıkladı

DTÖ ABD-Türkiye Çelik Borular Panel Raporunu Açıkladı

ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ürünlerine getirdiği telafi edici vergi önlemlerine karşı Türkiye'nin talebi ile açılan Panel, değerlendirmelerini içeren Raporunu 18 Aralık 2018 tarihinde açıkladı.

Türkiye en başından beri, ABD'nin telafi edici vergi uygulamalarının mesnetsiz olduğunu; ABD’nin iddialarının aksine Türkiye’de kamu kurumu niteliğinde bir çelik üreticisi bulunmadığını ve tüm üreticilerinin özel firmalar olduğunu ve bu firmalardan hiçbirinin devletten herhangi bir surette teşvik almadığını savunuyor.

DTÖ tarafından yayımlanan ve üye ülkelere sirküle edilen Panel Raporunda da ABD'nin Türk çelik boruları için uyguladığı telafi edici verginin ilgili Anlaşmaların birçok maddesine aykırılık teşkil ettiği tespitlerine yer verildi. Panel Raporunun sonuç bölümünde ABD'nin söz konusu önlemini ivedilikle ilgili Anlaşmalarla uyumlu hale getirmesi gerektiği belirtildi.

Panel'e Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Japonya, Kazakistan, Güney Kore, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de ilgili taraf olarak katılım talebinde bulunmuştu.

Bu makalenin uzunluğu 133 kelimedir.