DTÖ Airbus Panelinde ABD'yi Haklı Buldu

DTÖ Airbus Panelinde ABD'yi Haklı Buldu

ABD ile AB’nin sivil havacılıkta kullanılan uçaklara yönelik Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki mücadelesi devam ediyor.

Bilindiği gibi Avrupa Birliğinin ikinci şikayeti üzerine DTÖ Temyiz Organında görülen davada ABD'nin Boeing'e tanıdığı vergi muafiyetlerinin haksız rekabete yol açtığı kararı 28 Mart 2019 tarihinde verilmişti. Bunun üzerine ABD 12 Nisan 2019 tarihinde bazı AB üye ülkelerinin Airbus başta olmak üzere bazı büyük sivil uçaklara yönelik sübvansiyon sağladığı ve DTÖ mevzuatından kaynaklanan haklarının bu yolla ihlal edildiği iddiasıyla bir sübvansiyon soruşturması başlatmış ve konuyu DTÖ’de de Panele taşımıştı.

DTÖ tarafından gerçekleştirilen 4 panel oturumu sonunda bu Soruşturmanın tamamlandığı ve Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya’nın Airbus firmasına sağladığı sübvansiyonların DTÖ mevzuatına uygun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

2 Ekim 2019 tarihinde alınan Karara göre ABD’nin Boeing ihracatında karşılaştığı zararı telafi etmek amacıyla AB ülkelerinden belirli ürünlerde ithalatta ilave gümrük vergisi talep etmesinin DTÖ hukuku çerçevesinde uygun olduğu sonucuna varıldı.  

Bu makalenin uzunluğu 142 kelimedir.