DTÖ Boeing ile İlgili Davada ABD Aleyhine Karar Verdi

DTÖ Boeing ile İlgili Davada ABD Aleyhine Karar Verdi

Avrupa Birliğinin ikinci şikayeti üzerine DTÖ Temyiz Organında görülen davada ABD'nin Boeing'e tanıdığı vergi muafiyetlerinin haksız rekabete yol açtığı kararı verildi. Temyiz Organının 28 Mart 2019 tarihli kararı yazımı tamamlandıktan sonra üyeler arasında sirküle edilecek.

Bu Kararla söz konusu vergi muafiyetlerinin yıllık 100 milyon doları aştığı ve Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın satışlarını doğrudan etkileyerek haksız rekabet hali oluşturduğu kayıt altına alınmış oldu.

Temyiz imkanı olmayan karar akabinde şikayetçi olan AB'ye milyarlarca dolara ulaşan zararının tazminini isteme veya ABD aleyhine telafi edici vergi alma hakkı doğuyor.

AB Komisyon yetkilileri 15 yılı aşan süredir devam eden mücadele sonunda alınan bu kararın açık, net ve "nihai" zafer olduğunu vurguladı. Ancak ABD'nin de AB'yi Airbus'a sağladığı sübvansiyonlar dolayısıyla şikayet ettiği bir başka davanın DTÖ'deki süreci ise hala devam ediyor.

Bu makalenin uzunluğu 122 kelimedir.