DTÖ, Fas Damping Vergisine Karşı Açılan Panelde Türkiye Lehine Olan Raporu Kabul Etti

DTÖ, Fas Damping Vergisine Karşı Açılan Panelde Türkiye Lehine Olan Raporu Kabul Etti

Fas tarafından Türkiye menşeli yassı çelik ürünleri ithalatına 2014 yılından beri uygulanan anti-damping önlemi ile ilgili devam eden Panel sürecinde Türkiye'nin iddiaları haklı bulundu.

Türkiye konuyu 12 Ocak 2017 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşımış, konsültasyon süresi sonucunda da görüşmelerin sonuçsuz kaldığı açıklaması ile Panel kurulmasını talep etmişti.

Kurulan Panel yaptığı değerlendirme sonucunda Fas tarafından Türk menşeli sıcak haddelenmiş demir-çelik ürünleri için yüzde 11 oranında uygulanan damping vergisinin yürürlüğe konulma sürecinde Damping Anlaşması hükümlerinin ihlal edildiği tespitini yapmıştı.

Panel Raporunda, azami 18 ay sürmesi gereken soruşturma süresinde bu sınırlamaya uyulmadığı, ilgili tarafların ana bulgularla ilgili bilgilendirilmesi kuralının ihlal edildiği, işbirliğine gelen Türk üreticilerinin sunduğu bilgilere gerekçesiz bir şekilde itibar edilmediği tespitleri yer alıyordu.

Panelin söz konusu kararı, DTÖ üyelerinin katılımıyla 8 Ocak 2020 tarihinde toplanan Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısında onaylandı.

Fas’ın 30 gün içinde DTÖ’ye konu ile ilgili alacağı tavrı bildirmesi gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 137 kelimedir.