DTÖ Güney Kore-ABD Çelik ve Güç Trafosu Paneli Sonuçlandı

DTÖ Güney Kore-ABD Çelik ve Güç Trafosu Paneli Sonuçlandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin Güney Kore menşeli çelik ve güç trafosu ürünlerine uyguladığı yüksek tarifeler konusundaki Panelde Güney Kore lehine karar verdi.

2018 yılı Şubat ayında Güney Kore, ABD’nin ithal ettiği çelik ve güç trafosu ürünlerine karşı uyguladığı bazı anti-damping ve telafi edici vergilerle ilgili olarak DTÖ'de Panel kurulmasını talep etmişti. Söz konusu anlaşmazlık başvurusunda ABD önlemlerinin Anti-Damping ve Sübvansiyonlar ile Telafi Edici Önlemler (SCM) Anlaşmalarının bazı hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmişti. Kurulan Panele, Avrupa Birliği ve Rusya da dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf ilgili taraf olarak müdahil olmuştu.

Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması’nın 19.1 maddesi uyarınca yayımlanan Panel raporunda ABD önlemlerinin DTÖ Anlaşmalarına aykırı olduğu ve en kısa sürede uyumlu hale getirilmesi gerektiği açıklandı. 

Kaynak: DTÖ

Bu makalenin uzunluğu 114 kelimedir.