DTÖ Hindistan ABD Yenilenebilir Enerji Paneli Hindistan Lehine Karar Verdi

DTÖ Hindistan ABD Yenilenebilir Enerji Paneli Hindistan Lehine Karar Verdi

Hindistan geçtiğimiz yıl ABD’nin yenilenebilir enerji konusundaki bazı uygulamalarını uluslararası ticaret anlaşmalarına aykırılık iddiasıyla Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) götürmüştü.

Kurulan DTÖ Paneli yaptığı incelemeler sonunda Raporunu açıkladı. Rapora göre ABD’nin sekiz eyaletinde uygulanan teşvik ve sübvansiyonlar ile yerel malzeme kullanılması konusundaki zorunlukların ilgili DTÖ Anlaşmalarına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldı.

Buna göre, Washington, California, Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Delaware ve Minnesota eyaletlerinin hayata geçirdiği enerji programlarındaki bazı hükümlerin Ticaretle İlgili Önlemler Anlaşması (TRIMs) ile Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Anlaşmasına aykırı olduğu tespit edildi.

Panel Raporunda ABD’nin tespit edilen uyumsuzlukları Anlaşmalara göre tadil etmesi ve uyumsuzlukları gidermesi istendi. Buna karşılık ABD’nin kararı temyiz organına (Appellate Body) götürme hakkı bulunuyor.

Bu makalenin uzunluğu 106 kelimedir.