DTÖ Hindistan İhracat Sübvansiyonlarının Kaldırılması Gerektiğine Hükmetti

DTÖ Hindistan İhracat Sübvansiyonlarının Kaldırılması Gerektiğine Hükmetti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin şikayeti ile başlatılan Panelde Hindistan’ın üretici ve ihracatçılarına yasaklı ihracat sübvansiyonları sağladığı sonucuna vardı.

Anlaşmazlıkların Halli çerçevesindeki Panelde Hindistan’ın Hindistan İhraç Malları Programı (MEIS); İhracat Odaklı Üretim Programı (EOU); Özel Ekonomik Bölgeler (SEZ); Sermaye Malları İhracat Teşviği Programı (EPCG); İhracat için Vergisiz İthalat Programı (DFIS) kapsamında sağladığı devlet yardım ve desteklerinin yasaklanan sübvansiyonlar sınıfına girdiğini belirledi.

Panel, Hindistan’ın da taraf olduğu DTÖ Sübvansiyon ve Eş Etkili Önlemler Anlaşması (SCM) hükümlerine göre yasaklı sübvansiyonların kaldırılması konusunda Hindistan’a önlem bazında değişen ve 90 ila 180 gün arasında süreler tanıdı.

ABD 2018 yılı Mart ayında DTÖ’de konsültasyon talep etmiş ve Hintli üreticilere tanınan yıllık 7 milyar dolardan fazla tutardaki vergi muafiyet ve istisnaları ile doğrudan desteklerin yasaklı sübvansiyonlar kapsamında olduğunu iddia etmişti.


Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.