DTÖ Üyelerinden AB'ye Damping Eleştirisi

DTÖ Üyelerinden AB'ye Damping Eleştirisi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Önlemleri Komitesi Cenevre'de gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirdi.

Söz konusu Toplantıda aralarında Suudi Arabistan, Çin, ve Rusya'nın da bulunduğu bazı DTÖ üyesi ülkeler, Avrupa Birliği'nin damping mevzuatında yaptığı düzenlemelerin DTÖ kurallarına aykırılık teşkil ettiğini ifade etti. AB'nin damping mevzuatında geçtiğimiz Kasım ayında önemli değişiklikler yapılmış ve bunlar Aralık ayında yürürlüğe girmişti.

Özellikle piyasa bozulması (market distortions) kavramı başta olmak üzere birçok tanım ve uygulama uzun süredir eleştirilere konu ediliyor. Birçok yeni tanımın uygulamasında, AB Damping soruşturmalarını yürüten otoritenin adil ve objektif davranmasını sağlayacak nesnel kriterlerin bulunmadığı sıklıkla gündeme getiriliyor.

Uygulamaya giren yeni metotlara ne Anti-Dumping Anlaşmasının ne de GATT'ın hukuki bir zemin tanımadığı, AB tarafından yürütülecek soruşturmaların DTÖ kurallarını ihlal ettiği savunuluyor.

Bu makalenin uzunluğu 114 kelimedir.