Dünya Ticaret Örgütü Reform Çalışmaları

Dünya Ticaret Örgütü Reform Çalışmaları

Son dönemde dünya ölçeğinde artan korumacılık eğilimleri, ülkeleri dış ticaret konusunda uluslararası hukuku güçlendirecek adımlar atmaya zorluyor.

Tarife savaşları şeklinde başlayan korumacılık, iktisat literatüründe de kabul edildiği şekliyle ilgili tüm tarafların zararına sonuçların ortaya çıkmasına ve dünya ekonomisinin bir bütün olarak refah kaybına neden oluyor. Bu açıdan dış ticaret konusunda uluslararası hukukun önemi ve bu hukukun en önemli uygulayıcılarından biri olan Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısında reform yapılması son dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) ve Çin yetkilileri önümüzdeki ay Pekin'de DTÖ yapısında yapılabilecek değişiklikleri görüşecek. 9 Ekim'deki toplantıda görüşülecek konular net olarak açıklanmazken, özellikle Kanada ve AB'nin önerilerine Çin'in de desteğinin alınmasına ve bu şekilde güçlü bir müzakere pozisyonu edinilmesine çalışıldığı değerlendiriliyor.

ABD'nin son yıllardaki ticaret politikalarında ana hedefi olan Çin'in DTÖ'nün mevcut yapısından rahatsız olduğu yetkililerince her fırsatta ifade ediliyor.

Bu makalenin uzunluğu 131 kelimedir.