Dünya Ticaret Örgütü Reform Çalışmalarındaki Son Gelişmeler

Dünya Ticaret Örgütü Reform Çalışmalarındaki Son Gelişmeler

Ottawa Bakanlar Zirvesi'nde bir araya gelen 13 ülke temsilcisi Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden yapılandırılması çalışmalarında ortak hareket etme kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak yer aldığı grupta Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Japonya, Kenya, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur ve İsviçre bulunuyor.

Katılımcı ülkelerce yayımlanan ortak bildiride, kurallara bağlı dış ticaretin önemine dikkat çekilerek, DTÖ'nün düzenleyici işlevinin güçlendirilmesi ve varlığının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Bildiride, reform çalışmalarının birinci önceliğinin anlaşmazlıkların halli mekanizmasındaki tıkanıklığın aşılması olduğu belirtilirken, AB'nin bu konuda bir teklif hazırlığında olduğu açıklandı. İkinci gündem maddelerinin günün ekonomik koşullarını gözeten ve sübvansiyonlar konusunu daha uygulanabilir bir zemine taşıyacak düzenleme altyapısına odaklanma olduğu ifade edildi. Ayrıca, DTÖ'nün izleme ve raporlama faaliyetlerini daha etkili kılacak, uygulamalarındaki şeffaflığı artıracak düzenlemelerin ise üçüncü gündem maddelerini teşkil ettiği bildirildi.

Özellikle AB'nin bu çalışmalar konusunda ısrarcı olması ve süreci sürüklemesi bekleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 134 kelimedir.