Dünya Ticaret Örgütü Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Dünya Ticaret Örgütü Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi diğer on bir ülke ile birlikte 26 Kasım 2018 tarihinde bir reform paketi önerisi sundu.

AB, Avustralya, Kanada, Çin, İzlanda, Hindistan, Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur ve İsviçre tarafından sunulan öneri özellikle kilitlenme yaşanan anlaşmazlıkların halli mekanizmasının daha işler hale getirilmesini amaçlayan somut düzenlemeler içeriyor. Öneri paketi, DTÖ'nün 12 Aralık 2018 tarihindeki Genel Kurulu'nda ele alınacak.

DTÖ Temyiz Organı tarafından alınan kararların bağlayıcı olmaması ve halihazırda yaşanan tıkanıklık uluslararası ticaretin öngörülebilirliğini azaltmasının yanında korumacılığın artmasına da yol açıyor.

Bu yüzden Avrupa Birliği liderliğindeki ülkeler somut öneri paketleriyle uluslararası ticaret için bağlayıcı kuralların hızla hayata geçirilmesine büyük önem atfediyor.

Öneri paketinde temyiz organınca alınan kararların belirlenen zaman kısıtları içinde uygulama kabiliyetini artıracak unsurların yanı sıra uyulmaması halinde müeyyide getiren bir takım hükümler de yer alıyor.

Bu makalenin uzunluğu 128 kelimedir.