Duvar Kağıdı İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması

Duvar Kağıdı İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması

Duvar Kağıdı ve benzeri kaplamaların ithalatında 2015 yılından bu yana ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır. Söz konusu önlem 2015 yılındaki Soruşturma neticesinde alınmış olup ilk yıl 5 $/kg sonraki iki yıl ise 4.5 ve 4 $/kg olarak uygulanması öngörülmüştür.

Önlemin süresi 2018 yılı Ağustos ayında sona ereceğinden yerli üreticiler önlemin uzatılması konusunda yeni bir başvuru yapmışlardır.

23 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile ithalatın yerli üreticiler üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği gerekçesi ile yeni bir soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılan duvar kâğıtları ve benzeri kaplamaların ithalatı yeniden soruşturulacak olup büyük olasılıkla mevcut önlemin aynı şartlarla 3 yıl daha sürdürülmesi beklenmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.