ECB Sıkı Para Politikasına Aşamalı Geçmeyi Planlıyor

ECB Sıkı Para Politikasına Aşamalı Geçmeyi Planlıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) uzun süredir uyguladığı aşırı gevşek para politikasını sona erdirme kararlılığını vurgularken, sıkılaştırmanın piyasalarda aşırı dalgalanma doğurmayacak şekilde dizayn edilmesi için alternatif modeller üzerinde çalışıyor.

Bu seçenekler arasında bankalara bir yıldan uzun vadeli kredi verilmesi ve faiz oranlarının kademeli olarak artırılması gibi alternatifler ağırlık kazanıyor.

Yumuşak geçiş için ECB uyguladığı faizler içinde en başta sadece mevduat faizini artırmayı ve bankalara değişken faizli bir yıldan uzun vadeli kredi sağlamayı hedefliyor. Bu şekilde oluşabilecek likidite sıkışıklığının zamana yayılması; mali piyasalar başta olmak üzere reel sektörde de aşırı oynaklıkların önüne geçilmesi tasarlanıyor.

Bankanın politika değişikliği ile çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında olduğu ve tam olarak olgunlaştırılmadan ECB yönetim kurulu toplantılarında gündeme gelmeyeceği bildiriliyor. 13 Aralık 2018 tarihindeki bu yılın son toplantısında 2.6 trilyon euroluk varlık alım programında alınan tahvillerden vadesi dolanlardan gelen itfanın ne için kullanılacağına odaklanılması bekleniyor.

ECB politika değişiklikleri, AB'nin ülkemiz dış ticaretinde en önemli paydaş olması dolayısıyla dış ticaret çevrelerince de yakından takip ediliyor.

Bu makalenin uzunluğu 152 kelimedir.