Ekvator Düz Seramikler İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Ekvator Düz Seramikler İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Ekvator Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 5 Aralık 2019 tarihli bildirimle düz seramikler için bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu.

İlgili tüm tarafların soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 26 Kasım 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 30 gün içinde Soruşturmaya müdahil olma iradelerini bildirmeleri ve ilgili bilgi-belgeleri yetkili merciye sunmaları gerekiyor.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 83 kelimedir.