Elbise Askılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Elbise Askılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 4421.10.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan elbise askılarının ithaline fiyat bazlı gözetim uygulaması getirildi. Söz konusu ürünlerin ithalinde adet başına 2 dolar gözetim fiyatı belirlendi.

Bu eşik fiyatn altındaki ithalat talepleri için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden gözetim belgesi alınması gerekiyor.

Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyan ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde Gözetim Belgesi aranmıyor. Ancak bu şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin Gözetim Belgesini ibraz etmesi zorunlu tutuluyor.


Bu makalenin uzunluğu 98 kelimedir.