Elektronik Kimlik Bilgisi İçeren Eşya Dış Ticaretinde Mevzuat Düzenlemesi

Elektronik Kimlik Bilgisi İçeren Eşya Dış Ticaretinde Mevzuat Düzenlemesi

Elektronik kimlik bilgisi içeren ürünlerin ithalat ve ihracat kontrolleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen Uygunluk Yazılarının Tek Pencere Sistemi üzerinden verilmesi uygulamasına 18 Haziran 2019 tarihli Tebliğlerle başlanmıştır.

IMEI numarasına sahip ürünlerin ihracatlarından veya serbest dolaşıma girişlerinden önce bu numaranın uygunluk kontrolü Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK tarafından sonuçlandırılmakta ve tüm süreçlerin uygun şekilde başlatılmasından işleme göre ithalatçı veya ihracatçı sorumlu olmaktadır.

12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile bazı ürün grupları için Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK uygunluk yazısı aranması uygulamasına yılsonuna kadar istisna getirildi.

Buna göre, 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte sahip olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi veya bu niteliğe sahip ihracatçılar tarafından ihracı halinde 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Bu makalenin uzunluğu 139 kelimedir.