Endonezya AB’nin Biyodizel Düzenlemelerini DTÖ’ye Taşıdı

Endonezya AB’nin Biyodizel Düzenlemelerini DTÖ’ye Taşıdı

Endonezya Dünya Ticaret Örgütü’nden Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji politikaları kapsamındaki biyodizel düzenlemeleri konusunda konsültasyon başlatmasını talep etti. Söz konusu talep 16 Aralık 2019 tarihinde DTÖ Sekretaryası tarafından üye ülkeler arasında sürküle edildi.

Endonezya, AB’nin palm yağı temelli biyoyakıtlara yönelik düzenlemelerinin ticarete engel doğurur mahiyette olduğunu ve bu haliyle DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ile Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’na aykırı olduğunu iddia ediyor.

DTÖ konsültasyonları taraf ülkelere aralarındaki anlaşmazlıkları müzakere ile sonuçlandırma imkanı taşırken, 60 gün içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde şikayetçi ülkeye konuyu Panele taşıma olanağı sağlıyor.

Bu makalenin uzunluğu 87 kelimedir.