Endonezya Avustralya’ya Karşı DTÖ’deki Kağıt Panelini Kazandı

Endonezya Avustralya’ya Karşı DTÖ’deki Kağıt Panelini Kazandı

Endonezya, A4 Kağıtlara karşı Avustralya’nın uyguladığı anti damping vergisine karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki paneli kazandı.

Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın son derece önemli olduğu; diğer ülkelerin Endonezya’ya karşı uyguladığı damping soruşturmalarındaki sistematik yanlışlıklara karşı da emsal teşkil edeceği vurgulandı.

4 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Panel Raporuna göre Avustralya’nın yürüttüğü damping soruşturmasında birçok uyumsuzluk tespit edildiği; Anti-damping Anlaşmasının birçok maddesinin ihlal edildiği belirtildi.

Bu ihlallerden en önemlisi olarak Endonezyalı üreticilerin yurtiçi satış fiyatlarının Avustralya soruşturma otoritesi tarafından mesnetsiz bir şekilde adil fiyat olarak kabul edilmemesi gösterildi.

Endonezyalı üreticilerin muhasebe kayıtlarının uluslararası muhasebe standartlarına uygun olmasına karşın, yurtiçi satış fiyatlarının hesaplamalarda baz alınmaması soruşturmanın bütününü etkileyecek ciddi bir hata olarak değerlendirildi.

Bu Karara göre Panel, Avustralya’ya Endonezya menşeli A4 kağıtlara karşı uyguladığı dampinge karşı önlemde 2017 yılından itibaren gerekli düzeltmeleri yapması yönünde öneride bulundu.

Kaynak:AntaraNews

Bu makalenin uzunluğu 132 kelimedir.