Endonezya Menşeli Kesik Elyaf İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Endonezya Menşeli Kesik Elyaf İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Endonezya’da yerleşik iki firmadan yapılan ithalat için bir damping soruşturması başlatıldı.

PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles adlı firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”in ithalatı soruşturulacak.

2009 yılında yürütülen orijinal soruşturmada adı geçen firmalar önlem kapsamında tutulmuş, 2015 yılındaki NGGS soruşturmasında da  kilogram başına 0,23 ABD Doları ila 0,40 ABD Doları arasında değişen maktu değerlerde dampinge karşı önlemin aynı haliyle devamına karar verilmişti.

Adı geçen firmalardan 2018 yılında yapılan ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı belirlendiğinden damping soruşturması Bakanlık tarafından re’sen açıldı.

Soruşturmaya müdahil olmak isteyen üretici, ihracatçı, ithalatçı veya sektör temsilcilerinin ilgili soru formlarını 30 gün içinde doldurarak sürece müdahil olması gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 143 kelimedir.