Endonezya Tekstil Korunma Önlemi Soruşturmaları Tamamlandı

Endonezya Tekstil Korunma Önlemi Soruşturmaları Tamamlandı

Endonezya’nın perde, iç stor, yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünlerinde yürüttüğü soruşturma tamamlandı.Endonezya gümrük tarife cetvelinde 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90 ve 6304.92.00 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan bu tür ürünlerin ithalatına 9 Kasım 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 200 gün süreli geçici korunma önlemi alınmıştı. Endonezya 3 Mart 2020 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) yaptığı bildirimde, 27 Mayıs 2020 ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında Rp. 28,839/Kg - 41,083/Kg arasında değişen oranlarda kesin korunma önlemi aldığını duyurdu.

Ayrıca yine daha önce geçici önlem alınmış olan 5 kategori altındaki 107 farklı gümrük tarife pozisyonunda yer alan kumaşlar için de kesin önlem uygulanmasına karar verildiği; önlemin Endonezya Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Önlem alınan ürünlerdeki ülkemiz ihracatı Endonezya ithalatının yüzde 3’ünden az olduğundan DTÖ kuralları çerçevesinde (de minimis), ihracatçılarımız bu oran devam ettiği müddetçe Endonezya’ya önleme tabi olmaksızın ürün sevk edebilecek.


Bu makalenin uzunluğu 141 kelimedir.