Eski İş Makinelerinin İthalatına Verilen İznin Süresi Uzatıldı

Eski İş Makinelerinin İthalatına Verilen İznin Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere eski, kullanılmış, yenileştirilmiş eşyanın ithali İthalat Genel Müdürlüğü'nün izne tabi bulunmakta, söz konusu izin alınmadan bu vasıftaki eşyanın yurda girişine izin verilmemektedir.

İthalat Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıla özel olarak 24 Kasım 2018 tarihli yazısı ile 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinelerinden 2018 yılında üretilenlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile belgelendirilmesi kaydıyla 28 Şubat 2019 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin vermiştir.

Sektörde iç pazar satış rakamlarında daralma meydana gelmesi ve bu daralmanın 2019 yılı içerisinde bir süre daha devam edebileceği gerekçesiyle 28 Şubat 2019 yılında bitecek izin müddeti bu defa 30 Nisan 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak, söz konusu eşyanın en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile belgelendirilmesi şartı devam etmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 149 kelimedir.