Eski Otomobil İthalatında Yeni Düzenleme

Eski Otomobil İthalatında Yeni Düzenleme

Bilindiği gibi İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş otomobillerin ülkemize ithaline izin verilmemektedir.

Ancak, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen toplu izin ile belirlenen şartlara sahip "eski" otomobillerin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla ithaline müsaade edilmektedir.

Bu çerçevede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescilini gerektiren ve Tebliğ’de araç olarak anılan motorlu araç ve römorkların model yılı olarak imal yılının esas alınmaya başlanması ile her yılın son dört ayında üretildiği tespit edilen 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan otomotiv ana sanayi ürünlerinin, ertesi yılın ilk dört ayı içerisinde ithaline izin verilmektedir.

Bu yıl döviz kurlarında baş gösteren beklenmedik artışın piyasayı olumsuz yönde etkilemesi, bu artış ile firmaların otomobil ve iş makinası satışlarının düşmesi ve antrepodaki stokların artması sonucunda Ticaret Bakanlığınca mevcut düzenlemelerde ilave bir takım kolaylaştırmalar yapıldı.

2018 yılının son altı ayında üretildiği uygunluk belgesine göre tespit edilen ürünlerin 30 Haziran 2019 tarihine kadar; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2018 yılında üretilenlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28 Şubat 2019 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verildi.

Bu makalenin uzunluğu 225 kelimedir.