Fas Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Fas Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Fas Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 27 Mayıs 2019 tarihli bildirimle Sıcak Haddelenmiş Sac ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Sanayi, Yatırım ve Ticaret  Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kendilerine form ve yazı gönderilenler dışında kalan ve ilgili taraf olarak kabul edilmek isteyen tüm tarafların soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 29 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 15 gün içinde Soruşturmaya müdahil olma iradelerini faks veya e-mail yoluyla ilgili Bakanlığa bildirmeleri ve soru formu talep etmeleri gerekiyor.(17 Haziran 2019 saat 16.00’dan önce). Doldurulacak soru formları ve sunulacak belgelerin ise en geç 4 Temmuz 2019 saat 16.00 itibariyle sunulmuş olması şartı bulunuyor.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 137 kelimedir.