Firma Türü ve Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret Raporu Yayımlandı

Firma Türü ve Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret Raporu Yayımlandı

TÜİK 2018 yılında gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerini incelediği raporunu yayımladı.

Rapora göre 2018 yılında ihracatın yüzde 44.6'sını, ithalatın ise yüzde 64'ünü 250’den fazla çalışan istihdam eden büyük ölçekli firmalar gerçekleştirdi.

İhracat yapan toplam firma sayısı 77 bin 8 olurken, 69 bin 772 firma da ithalat yaptı.

Dış ticaretin yarısından fazlası sanayi sektöründeki girişimlerden kaynaklanırken sanayi üretimi yapan firmalar ihracatlarının yüzde 54.4’ünü Avrupa Birliği’ne sevk etti.

İhracatın yüzde 44.6'sını, ithalatın ise yüzde 57.4'ünü ilk 100 firma yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 firma toplam ihracatın yüzde 16,9'unu, en çok ithalat yapan ilk 5 firma ise ithalatın yüzde 22,3'ünü gerçekleştirdi.

Firmaların yüzde 44,3'ü tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,5'i iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan firmaların oranı yüzde 4,5 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 62,3 oldu. Firmaların yüzde 50,3'ü, tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 15,6'sı iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan firmaların oranı yüzde 2,2 iken, bu firmaların ithalattaki payı yüzde 56,6 oldu.

Söz konusu istatistikler Türk dış ticaretinin son derece yoğunlaşmış bir pazar ve firma davranış özelliği gösterdiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.


Kaynak: TÜİK


Bu makalenin uzunluğu 179 kelimedir.