Fiyat Bazlı Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Fiyat Bazlı Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen bir takım eşyanın Türkiye ithalatında fiyat bazlı gözetim uygulaması yapılmakta ve işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşya serbest dolaşıma girebilmektedir. Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymet ilgili gözetim tebliğindeki kıymete ulaşıyor veya bu kıymeti aşıyorsa yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınmakta ve işlemler ancak bu şekilde tamamlanmaktadır.

Gümrük idaresince yapılan kontrollerde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyasının gözetim belgesi olmaksızın serbest dolaşıma girişine izin verilmektedir.

Ancak; bu şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlüler, uygulamadan faydalandırılmamakta ve gözetim belgesi sunmadan işlemlerini tamamlayamamaktadır.

22 Şubat 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere bu husus bildirilerek aradaki farkı ödemesi için 30 gün ek süre verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, yapılan bildirimden sonra otuz gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde idari para cezası kesilmeyecektir.

Bu makalenin uzunluğu 193 kelimedir.