Forklift ve Yük Arabalarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Forklift ve Yük Arabalarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

21 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle bazı forklift yük arabalarının ithalatına fiyat bazlı gözetim uygulaması getirildi.

Buna göre, 8427.10.10.00.00, 8427.10.90.00.00, 8427.20.19.00.00, 8427.20.90.00.00, 8427.90.00.10.00 ve 8427.90.00.90.00 GTİP’lerinde sınıflandırılan forklift ve yük arabaları gözetime tabi olarak ithal edilebilecek. Kilogram başına 4 ila 6 dolar olarak değişen fiyat kriterinin altında kalan ithal talepleri için Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen gözetim belgesinin gümrüklere ibraz edilmesi şartı bulunuyor. Belirlenen eşik değerlerin üzerindeki ithal talepleri içinse herhangi bir gözetim belgesine ihtiyaç duyulmaksızın işlemler devam ettirilebilecek.

Tebliğ 21 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.


Bu makalenin uzunluğu 86 kelimedir.