Forklift ve Yük Arabalarının İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Forklift ve Yük Arabalarının İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Bilindiği gibi 21 Kasım 2019 tarihli Tebliğle bazı forklift yük arabalarının ithalatına fiyat bazlı gözetim uygulaması getirilmiş ve uygulama başlangıç tarihi 21 Aralık 2019 olarak ilan edilmişti. 12 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile söz konusu ürünlerin AB ve STA yapılan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatına yüzde 6 ila 6.5 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi. Bu vergi 45 gün sonra uygulanmaya başlanacak.

Buna göre, 8427.10.10.00.00, 8427.10.90.00.00, 8427.20.19.00.00, 8427.20.90.00.00, 8427.90.00.10.00 ve 8427.90.00.90.00 GTİP’lerinde sınıflandırılan forklift ve yük arabaları hem ülke ayrımı olmaksızın gözetime hem de yukarıda bahsedilen ülkelerden ithalinde ilave gümrük vergisine tabi olarak ithal edilebilecek.

Kilogram başına 4 ila 6 dolar olarak değişen fiyat kriterinin altında kalan ithal talepleri için Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen gözetim belgesinin gümrüklere ibraz edilmesi şartı bulunuyor. Belirlenen eşik değerlerin üzerindeki ithal talepleri içinse herhangi bir gözetim belgesine ihtiyaç duyulmaksızın işlemler devam ettirilebilecek.


Bu makalenin uzunluğu 140 kelimedir.