Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

27 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için gazla çalışan anında su ısıtıcıları ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Soruşturma, Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından yapılan ve yerli üreticiler Baymak Makina San.Tic.A.Ş. ve Emas Makina Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Çin menşeli 8419.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “gazla çalışan anında su ısıtıcıları” için damping soruşturması yürütülecek.

Halihazırda söz konusu ürünler için yüzde 20.12 ila 59.65 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 111 kelimedir.