Geçmişe Dönük Menşe Belgesi Sunma Süresi Uzatıldı ve Uygulama Kapsamı Genişletildi

Geçmişe Dönük Menşe Belgesi Sunma Süresi Uzatıldı ve Uygulama Kapsamı Genişletildi

Bilindiği gibi 1 Nisan 2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Avrupa Birliği menşeli ve çapraz kümülasyon sistemine dahil ülke menşeli olduğunu ispatlanan ürünlerde tedarikçi beyanı olmadan işlem yapılması imkanı getirilmişti. Ayrıca, AB'den ATR eşliğinde gelen ancak menşe belgesi sunulmayan eşya için 6 aylık bir süre tanınmıştı.

Söz konusu sürenin 1 Ekim 2020 tarihinde bitmesi üzerine 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir Yönetmelik ile 6 aylık bir ek süre daha getirildi. Önceki düzenlemeden daha geniş olarak kaleme alınan yeni düzenleme kapsamında sonradan menşe belgesi sunulabilecek ürünler kapsamı artırıldı.

Buna göre 20 Ekim 2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün olabilecek. 


Bu makalenin uzunluğu 144 kelimedir.