G.Kore Menşeli PET İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

G.Kore Menşeli PET İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

Bilindiği gibi Güney Kore menşeli PET ithalatına karşı 23 Şubat 2018 tarihinde bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlatılmıştır.

SASA Polyester A.Ş'nin şikayetiyle başlatılan ve 3907.69.00.00.00 GTİP'ye sınıflandırılan ve viskozitesi 78 ml/g ve altında olan Polietilen Tereftalat (PET) ithalatını kapsayan Soruşturma tamamlanmıştır.

Soruşturma sonucunda 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığı'na öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

Öneriye göre ek mali yükümlülüğün birinci yıl yüzde 6.5; ikinci yıl ise yüzde 6 olarak uygulanması öngörülmektedir. Söz konusu Önlemin yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanlığınca onaylanması ve bir Kararname ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 87 kelimedir.