G.Kore Menşeli PET İthalatına Korunma Önlemleri Kapsamında Ek Mali Yükümlülük Getirildi

G.Kore Menşeli PET İthalatına Korunma Önlemleri Kapsamında Ek Mali Yükümlülük Getirildi

Bilindiği gibi Güney Kore menşeli PET ithalatına karşı 23 Şubat 2018 tarihinde bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlatılmış ve Soruşturma sonucunda 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığı'na öneride bulunulmasına karar verilmişti.

SASA Polyester A.Ş'nin şikayetiyle başlatılan ve 3907.69.00.00.00 GTİP'ye sınıflandırılan ve viskozitesi 78 ml/g ve altında olan Polietilen Tereftalat (PET) ithalatını kapsayan ürün için ek mali yükümlülük uygulanması 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygun görülmüştür.

Ek mali yükümlülük birinci yıl yüzde 6.5; ikinci yıl ise yüzde 6 olarak uygulanacak ve 31 Ekim 2018 tarihinden geçerli olacaktır.

Bu makalenin uzunluğu 94 kelimedir.